Chuỗi tay đá mắt rồng (Charoite) thiên nhiên

Liên hệ

?đá mắt rồng(charoite)thiên nhiên
✨Đá mắt rồng có màu sắc đặc biệt, từ màu tím sáng của hoa oải hương, đến màu tím thuần và màu tím đậm. Cùng với các hoa văn lạ, làm cho đá mắt rồng có vẻ ngoài rất khác thường, thường bị tưởng là đá tổng hợp.